757 arrangement

Seminarer, foredrag og møter i forbindelse med utstillingene er viktig for oss. I tillegg arrangerer vi også konserter og bruker lokalene og uteområdene til oppsetting av teater og skuespill.