Aktuelt

Her finner du nyheter og aktuelle saker.

Museene i Sør-Trøndelag søker Administrerende direktør

  • MIST_-_Facebook_Calibri.jpg

MiST søker ny administrerende direktør da nåværende administrerende direktør i MiST, Suzette Paasche har besluttet å gå av med AFP fra juni 2018.

Suzette Paasche har ledet prosessen med å etablere driftsselskapet for Museene i Sør-Trøndelag (MiST) siden oppstarten i februar 2009.

Etableringen av driftsselskapet MiST AS var basert på Museumsreformen initiert av Kulturdepartementet. Målsetningen var å etablere større administrative driftsenheter med sterkere fokus på de fire F’ene; forvaltning, formidling, forskning og fornying. Samtidig med at det skulle være armlengdes avstand mellom offentlig forvaltningen og driften av museene som større selvstendige enheter.

Ved tiltredelsen av stillingen i februar 2009 var hun den eneste ansatte i MiST. Fra 2010 ble alle ansatte samlet i en organisasjon og i dag har MiST 230 ansatte og en omsetning på ca 250  mill.  MiST har i dag ansvar for:

Suzette Paasche har utført en formidabel jobb med etableringen av driftsselskapet MiST AS, som nå er ett av Norges største museer innen Kulturdepartementets ansvarsområde.  Hun har på en meget god måte utviklet og ledet museet i tråd med museets nedfelte verdier om å være Modig, Inkluderende, Søkende og Troverdig.