Ansatte/kontakt oss

Fellesadministrasjonen er en felles ressurs for alle museene i organisasjonen og har ansvar for personal, lønn og økonomi.

Fellesadministrasjonen

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Økonomi og IT-sjef

Cristine Swin Haglund

Cristine Swin Haglund

Regnskapsmedarbeider

Greta Vaagan Koteng

Greta Vaagan Koteng

Økonomikonsulent

Ingrid Solvang Våtevik

Ingrid Solvang Våtevik

Førstesekretær

Janne Kristin Foss

Janne Kristin Foss

Økonomirådgiver

Aina Berg

Aina Berg

Markedskoordinator

Erlend Dalquist

Erlend Dalquist

Økonomirådgiver

Utviklingsenheten

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.