Ansatte/kontakt oss

Fellesadministrasjonen er en felles ressurs for alle museene i organisasjonen og har ansvar for personal, lønn og økonomi.

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Økonomi og IT-sjef

Fellesadministrasjonen

Cristine Swin Haglund

Regnskapsmedarbeider

Greta Vaagan Koteng

Økonomikonsulent

Ingrid Solvang Våtevik

Førstesekretær

Janne Kristin Foss

Økonomirådgiver

Aina Berg

Markedskoordinator

Erlend Dalquist

Økonomirådgiver

Utviklingsenheten

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.