Ansatte/kontakt oss

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.

Petter Ingvar Søholt

Plan- og utviklingssjef

Ann Siri Hegseth Garberg

Seniorrådgiver samlingsforvaltning

Hanna Mellemsether

Seniorrådgiver forskning

Magne Røskaft

Bygningsingeniør

Stein Adler Bernhoft

Utstillingsarkitekt

Åse Fredrikson

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning

Fellesadministrasjonen/kontakt

Fellesadministrasjonen er en felles ressurs for alle museene i organisasjonen og har ansvar for personal, lønn og økonomi.