165 731 kulturhistoriske gjenstander

Våre magasiner og samlinger består av ting som museene har samlet gjennom mer enn hundre år. Her finnes en stor del av vår kulturarv. Gjenstandene både lånes og stilles ut. Via Digitalt Museum kan du se hva som gjemmer seg i våre magasiner.