Kunnskap

Museene i Sør-Trøndelag er en kunnskapsbedrift som ivaretar, produserer og formidler gammel og ny kunnskap.

Denne siden er under oppdatering. Det vil komme mer om kunnskap etter hvert.