Styret i MiST

Styret i Museene i Sør-Trøndelag har følgende sammensetning:

Styreleder: Rasmus Brodtkorb
Vara: Gorm Lyng

Nestleder: Milian Myraunet

Styremedlem: Kathrin Pabst
Vara: Mai Britt Guleng

Styremedlem: Ellen T. Klingenberg
Vara: Linda Iversen

Styremedlem: Mikael Forselius
Vara: Ingegerd Eggen 

Styremedlem:  Lene Strøm (ansattes repr.)
Vara: Tone Rygg (ansattes repr.) 

Styremedlem: Erik Roll (ansattes repr.)
Vara:  John Arnt Holmen (ansattes repr.)