Faglig profil Ann Siri Hegseth Garberg

  •  (Foto/Photo)

Stilling:​ Seniorrådgiver samlingsforvaltning

E-post: ​Ann.Siri.Hegseth.Garberg@mist.museum.no

Tlf: +47 997 13 844​

Ann Siri Hegseth Garberg har hovedfag i historie, pedagogisk utdannelse og videreutdanning i prosjektledelse fra NTNU. Hun har arbeidet i museumssektoren fra 1986, som museumspedagog, og konservator NMF. Hun ledet formidlingsavdelingen på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum fra 1994 til 2010 og kulturhistorisk avdeling samme sted i de tre neste årene. Fra 2014 har hun arbeidet i MIST Utviklingsenheten med samlingsforvaltning som hovedfelt, med blant annet redaktøransvar for Samlingsnett.no. Har vært prosjektleder for basisutstillinger på Sverresborg (2000) og Museet Kystens Arv (2020) og ledet en rekke andre utstillings- og utviklingsprosjekter. Har vært leder for samlingsforvaltningsseksjonen i Museumsforbundet fra 2014 til 2020, er nasjonal representant for European Museum Academy og har deltatt i en rekke internasjonale prosjekter knyttet til formidling, læring og frivillighet.

Publikasjoner

  • Mellemsether, Hanna og Ann Siri Hegseth Garberg: Social inclusion. From moments of joy to sustainable inclusive practices. I Fristrup, Tine (edit) Socially Engaged Practices in Museums and Archives. Fornvårdaren 38, 2019.
  • Volunteers in open-air museums i Book of everything you wanted to know about open-air museums International Yearbook 2016/2017, Old Village, Sirogojno, Serbia
  • Garberg, Ann Siri Hegseth and Anne Mette Gottschal: Documenting immigrant shops in Trøndelag in Open Heritage. Changing Museums - changing communities, changing traditions. Astra Museum, Romania, 2016.
  • Minda, the girl at the pharmacy. An educational program on sexual assault i Fromm, Annette, Vivian Golding and Per Rekdal: Museums and Truth, 2014
  • Ledelse av frivillige i museer – en håndbok. MIST/Sverresborg, 2014
  • I bestemors kjøkkenskuff fantes ikke spisepinner i Trønderveven 2010-12, Årbok for Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum, 2012.
  • Formidling i forandring i «En Smuk Fremtid» Trøndelag Folkemuseum 100 år. Trondheim, 2009.
  • Garberg, Ann Siri Hegseth og Marita Hesjedal: Learning and Learning Outcomes in Open-Air Museums: Some Experiences from Sverresborg in On the future of Open Air Museums, Fornvårdaren 30, Jamtli 2008.