Faglig profil Hanna Mellemsether

  •  (Foto/Photo)

Stilling: Seniorrådgiver forskning

Hanna Mellemsether er utdannet historiker med ph.d. fra NTNU, og har jobbet i museumssektoren siden 2002. Fra 2002 – 2009 var hun ansatt på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og hadde blant annet ansvar for å bygge opp Norsk Døvemuseum som åpnet i 2007. Fra 2009 har hun vært ansatt i MiST Utviklingsenheten hvor hun i tillegg til å ha et ansvar for å følge opp forskningsplanen, også arbeider med kompetanseutvikling, formidling og læring og med tilgjengelighet for alle (Accessibility). Hun er også er styremedlem i Museumsforbundets forskningsseksjon.

Publikasjoner

  • «Danseformidling på museum – et interaktivt møte mellom arkivmateriale, tradisjonsutøvere og publikum» i By og Bygd nr 47 2018 Med Tone Honningsvåg Erlien, Lars Erik Brustad Melhus, Marit Stranden:
  • «Bare gjør det» Hvordan lage et mer tilgjengelig museum. MiST 2017
  • "From Audience to Participants: Engaging through dialogue". I Open Heritage Changing Museums, Changing Commuinties, Changing Tradition. Astra Museum, Sibiu 2016 Med Insa Müller
  •  “Open air museums – between tradition and change” i Unheard voices, Open Air Museum International Yearbook, Sirogojno, 2015
  • ”A museum for all? The Norwegian Museum of Deaf History and Culture” in Sandell, R., Dodd, J. and Garland Thomson, R. Re-Presenting Disability: activism and agency in the museum, Routledge: London and New York 2010
  • "Brudd på Norsk Døvemuseum og Trøndelag Folkemuseum" i Brudd. Om det ubehagelige, tabubelagte, marginale, usynlige, kontroversielle. ABM-skrift 26/2006
  • Hanna Mellemsether, Elsa Reiersen, Petter Søholt (red.) ”En smuk fremtid” Sverresborg Trøndelag Folkemuseum 100 år. Tapir Akademisk forlag 2009