Salgsbetingelser Sommerkort

Det gis garanti for refusjon dersom man skulle komme i en situasjon hvor museene må stenge større deler av sommeren grunnet Covid -19. Skulle museene stenge ned hele perioden Sommerkortet er gjeldende, vil hele beløpet bli refundert.
Innenfor perioden 18.juni – 18.august 2021 vil følgende refusjonsordning gjelde:

Over 50 åpningsdager gir 20% refusjon
Over 40 åpningsdager gir 40% refusjon
Over 30 åpningsdager gir 50% refusjon