Utviklingsenheten

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying. Samlet har avdelingen bred kompetanse og lang erfaring fra alle museumsfunksjonene. Utviklingsenheten har både en bestiller/utfører-rolle (fra adm. dir/styret og fra avdelingene) og pådriver-rolle. Utviklingsenheten består i dag av sju medarbeidere (se nedenfor)

Ledelse

Petter I. Søholt har vært plan- og utviklingssjef i MiST siden 2010, og fra 2014 leder for MiSTs utviklingsenhet, en avdeling med fellesressurser innenfor samlingsforvaltning, bygg og sikring, konservering, arkiv, forskning, kompetanseutvikling og utstillingsarbeid.

Petter I. Søholt har arbeidet i museumssektoren siden 1982, først som leder for Kystmuseet i Nord-Trøndelag, senere som leder for Sverresborg – Trøndelag Folkemuseum i mer enn 20 år. Søholt er 1. konservator NMF og historiker med tilleggsutdanning innenfor strategisk markedsføring, pedagogikk og voksnes læring. I tillegg til ledelse av Utviklingsenheten, arbeider Søholt med flere prosjekter, særlig knyttet til felles satsinger og videre utvikling av MiST som museum.

Forskning og formidling

Hanna Mellemsether er utdannet historiker med ph.d. fra NTNU, og har jobbet i museumssektoren siden 2002. Fra 2002 – 2009 var hun ansatt på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og hadde blant annet ansvar for å bygge opp Norsk Døvemuseum som åpnet i 2007. Fra 2009 har hun vært ansatt i MiST Utviklingsenheten hvor hun i tillegg til å ha et ansvar for å følge opp forskningsplanen, også arbeider med kompetanseutvikling, formidling og læring og med tilgjengelighet for alle (Accessibility). Hun er også er styremedlem i Museumsforbundets forskningsseksjon.

Samlingsforvaltning

Ann Siri Hegseth Garberg er utdannet historiker, med tilleggsutdanning innen prosjektledelse. Hun har arbeidet i museumsbransjen siden 1986. Hun har arbeidet som museumspedagog og vært avdelingsleder for formidling på Sverresborg i perioden 1993 – 2010 og leder for kulturhistorisk avdeling fra 2011 - 2013. Fra 2014 har hun arbeidet i Utviklingsavdelingen i MiST, primært med ansvar for samlingsforvaltning. Hun er prosjektleder for Samlingsnett.no og leder for Seksjon for samlingsforvaltning, NMF. Er MiSTs representant i flere internasjonale utviklings- og samarbeidsprosjekter om frivillighet i museer, kreativitet og samarbeid med maker-bevegelsen.

Åse Fredrikson har kunstutdannelse fra Australia og har en bachelorgrad i Kulturminneforvaltning fra NTNU. Hun er ansatt som konsulent i en 20 % stilling for Samlingsnett.no, der hun samler og utvikler innhold for nettsiden. I tillegg er hun ansatt på Trondheim Kunstmuseum som samlingsforvalter. 

Arkiv

Turid Nilsen har ansvar for oppfølging av MiSTs arkiv- og saksbehandlingssystem, Public 360°. Hun gir også råd og veiledning innen håndtering av privatarkiv i MiST. Turid er utdannet bibliotekar/arkivar og har bakgrunn fra arkiv og bibliotek i offentlig forvaltning. Hun har jobbet i MiST siden 2015.

Bygg og drift

Magne Røskaft er bygningsingeniør. Han jobber på tvers i Mist med rådgivning og støtte i forbindelse med planarbeid,  nybygg, forvaltning, drift og vedlikehold, offentlige anskaffelser og HMS, sikkerhet og sikring. Magne har bakgrunn fra offentlig forvaltning innen plan, bygg og HMS. Han har vært ansatt i MiST siden våren 2017.

Utstilling

Stein Adler Bernhoft er utdannet møbeldesigner / interiørarkitekt, og har jobbet med utstillingsformgiving siden tidlig 80-tall. Har tidligere vært ansatt på Bryggens Museum i Bergen, og Alta Museum i Finnmark. Har 19 års fartstid fra Sverresborg, med ansettelse i 1998. Har vært designansvarlig for bl.a. basisutstillingen «Livsbilder», «Den Kongelige Reise» og utstillingen på Norsk Døvemuseum. Har siden 2017 inngått som en del av Utviklingsenheten, for å kunne bistå de ulike MiST-museene, med prosjektering av store og små utstillinger. Kan også være behjelpelig med generelle råd og vink på det meste som inngår i en utstillingsplanlegging. Er også sekretær i Norsk ICOM, og styremedlem i den internasjonale ICOM komiteen, ICAMT, ( for arkitekter og designere).