Utviklingsenheten

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying. Samlet har avdelingen bred kompetanse og lang erfaring fra alle museumsfunksjonene. Utviklingsenheten har både en bestiller/utfører-rolle (fra adm. dir/styret og fra avdelingene) og pådriver-rolle. Utviklingsenheten består i dag av sju medarbeidere (se nedenfor)

Forskning og formidling

Hanna Mellemsether er utdannet historiker med ph.d. fra NTNU, og har jobbet i museumssektoren siden 2002. Fra 2002 – 2009 var hun ansatt på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og hadde blant annet ansvar for å bygge opp Norsk Døvemuseum som åpnet i 2007. Fra 2009 har hun vært ansatt i MiST Utviklingsenheten hvor hun i tillegg til å ha et ansvar for å følge opp forskningsplanen, også arbeider med kompetanseutvikling, formidling og læring og med tilgjengelighet for alle (Accessibility). Hun er også er styremedlem i Museumsforbundets forskningsseksjon.

Samlingsforvaltning

Ann Siri Hegseth Garberg er utdannet historiker og pedagog, med tilleggsutdanning innen prosjektledelse. Hun har arbeidet i museumsbransjen siden 1986. Hun har arbeidet som museumspedagog og vært avdelingsleder for formidling på Sverresborg i perioden 1993 – 2010 og leder for kulturhistorisk avdeling fra 2011 - 2013. Fra 2014 har hun arbeidet i Utviklingsavdelingen i MiST, primært med ansvar for samlingsforvaltning. Hun er prosjektleder for Samlingsnett.no og har vært leder for Seksjon for samlingsforvaltning, NMF i perioden 2014-2020. Er nasjonal representant for European Museum Academy, sitter i NCKs referansegruppe og er og har vært MiSTs  representant i flere internasjonale utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Arkiv

Turid Nilsen har ansvar for oppfølging av MiSTs arkiv- og saksbehandlingssystem, Public 360°. Hun gir også råd og veiledning innen håndtering av privatarkiv i MiST. Turid er utdannet bibliotekar/arkivar og har bakgrunn fra arkiv og bibliotek i offentlig forvaltning. Hun har jobbet i MiST siden 2015.

Bygg og drift

Magne Røskaft er bygningsingeniør. Han jobber på tvers i Mist med rådgivning og støtte i forbindelse med planarbeid,  nybygg, forvaltning, drift og vedlikehold, offentlige anskaffelser og HMS, sikkerhet og sikring. Magne har bakgrunn fra offentlig forvaltning innen plan, bygg og HMS. Han har vært ansatt i MiST siden våren 2017.

Utstilling

Stein Adler Bernhoft er utdannet møbeldesigner / interiørarkitekt, og har jobbet med utstillingsformgiving siden tidlig 80-tall. Har tidligere vært ansatt på Bryggens Museum i Bergen, og Alta Museum i Finnmark. Har 19 års fartstid fra Sverresborg, med ansettelse i 1998. Har vært designansvarlig for bl.a. basisutstillingen «Livsbilder», «Den Kongelige Reise» og utstillingen på Norsk Døvemuseum. Har siden 2017 inngått som en del av Utviklingsenheten, for å kunne bistå de ulike MiST-museene, med prosjektering av store og små utstillinger. Kan også være behjelpelig med generelle råd og vink på det meste som inngår i en utstillingsplanlegging. Er også sekretær i Norsk ICOM, og styremedlem i den internasjonale ICOM komiteen, ICAMT, ( for arkitekter og designere).