Ansatte

Fellesadministrasjonen er en felles ressurs for alle museene i organisasjonen og har ansvar for personal, lønn, økonomi, IKT og marked.

Nina Refseth

Nina Refseth

Administrerende direktør

Fellesadministrasjonen

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Økonomi og IT-sjef

Cristine Swin Haglund

Cristine Swin Haglund

Regnskapsmedarbeider

Elisabeth Jørgensen

Elisabeth Jørgensen

Økonomirådgiver

Greta Vaagan Koteng

Greta Vaagan Koteng

Økonomirådgiver

Gunn Bratseth

Gunn Bratseth

Personalrådgiver

Ingrid Solvang Våtevik

Ingrid Solvang Våtevik

Konsulent

Wenche Holm

Wenche Holm

Rådgiver lønn/økonomi

Janne Kristin Foss

Janne Kristin Foss

Økonomirådgiver

May Britt Granheim

May Britt Granheim

Seniorrådgiver

Aina Berg

Aina Berg

Markedskoordinator

Utviklingsenheten

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.