Ansatte

Fellesadministrasjonen er en felles ressurs for alle museene i organisasjonen og har ansvar for personal, lønn, økonomi, IKT og marked.

Karen Espelund

Karen Espelund

Administrerende direktør

Fellesadministrasjonen

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Økonomi og IT-sjef
Cristine Swin Haglund

Cristine Swin Haglund

Regnskapsmedarbeider
Greta Vaagan Koteng

Greta Vaagan Koteng

Økonomirådgiver
Gunn Bratseth

Gunn Bratseth

Personalrådgiver
Ingrid Solvang Våtevik

Ingrid Solvang Våtevik

Konsulent
Wenche Holm

Wenche Holm

Rådgiver lønn/økonomi
Janne Kristin Foss

Janne Kristin Foss

Økonomirådgiver
May Britt Granheim

May Britt Granheim

Seniorrådgiver
Aina Berg

Aina Berg

Markedskoordinator
Karin Fuglem

Karin Fuglem

Rådgiver salg og booking

Utviklingsenheten

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.