Ansatte

Fellesadministrasjonen er en felles ressurs for alle museene i organisasjonen og har ansvar for personal, lønn og økonomi.

Nina Refseth

Nina Refseth

Administrerende direktør

Fellesadministrasjonen

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Randi Gilberg Hjelm-Hansen

Økonomi og IT-sjef

Cristine Swin Haglund

Cristine Swin Haglund

Regnskapsmedarbeider

Greta Vaagan Koteng

Greta Vaagan Koteng

Økonomirådgiver

Ingrid Solvang Våtevik

Ingrid Solvang Våtevik

Konsulent

Wenche Holm

Wenche Holm

Rådgiver lønn/økonomi

Janne Kristin Foss

Janne Kristin Foss

Økonomirådgiver (permisjon)

Aina Berg

Aina Berg

Markedskoordinator

Utviklingsenheten

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.