Kunnskap

Forskning og kunnskapsutvikling, er en grunnleggende del av MiSTs samfunnsoppdrag, på linje med innsamling, bevaring, dokumentasjon og formidling. Våre avdelinger har ansatte med bred kunnskap innen sine ansvarsområder. Flere av avdelingene har arkiver og bibliotek knyttet til samlingene og til sine fagområder. Se de enkelte avdelingene for mer informasjon om prosjekter og tilbud innenfor kunnskapsutvikling og læring.

  • relevant_tekst.JPG

Forskning

MiST har mange ansatte med høy forskningskompetanse som deltar i flere FoU-prosjekter sammen med andre museer og/eller universitet og høyskoler. Vi er også aktivt med i flere faglige museumsnettverk.


Her kan du lese mer om forskning og forskningplan i MiST: