Kunnskap

Forskning og kunnskapsutvikling er en grunnleggende del av MiSTs samfunnsoppdrag, på linje med innsamling, bevaring, dokumentasjon og formidling. Våre avdelinger har ansatte med bred kunnskap innen sine ansvarsområder. Flere av avdelingene har arkiver og bibliotek knyttet til samlingene og til sine fagområder. Se de enkelte avdelingene for mer informasjon om prosjekter og tilbud innenfor kunnskapsutvikling og læring.

  •  (Foto/Photo)

Forskning

Forskning

MiST har mange ansatte med høy forskningskompetanse som deltar i flere FoU-prosjekter sammen med andre museer og/eller universitet og høyskoler. Vi er også aktivt med i flere faglige museumsnettverk.

Immateriell kulturarv

Immateriell kulturarv

Immateriell kulturarv er den delen av kulturen som omhandler tradisjoner, håndverkskunnskap, folkemusikk, dans, skikker og det som er overlevert muntlig. I museene i Sør-Trøndelag jobber vi hver dag for å ivareta og formidle vår immatrielle kulturarv.

Prosjekter

Prosjekter

Vi gjennomfører en rekke faglige prosjekter i Museene i Sør-Trøndelag, både internt og eksternt i samarbeid med andre museer.

Utviklingsenheten

Utviklingsenheten

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.

Arkiver

Arkiver

MiST har et stort antall arkiver i sin samling. Hver avdeling har sitt eget historiske korrespondansearkiv, og i tillegg til dette har vi 272 privatarkiver.

Publikasjoner

Publikasjoner

Mange av MiSTs ansatte publiserer artikler, gir ut bøker o.l. Her finner du en liste med noen av dem.

Frivillige i museer

Frivillige i museer

I MiSTs avdelinger er det mange som arbeider som frivillige, enten via venneforeningene eller som medlemmer av et annet lag eller organisasjon, mens andre igjen stiller opp på individuell basis. I 2017 rapporterte MIST om 143 frivillige og 5,8 årsverk utført av frivillige.

WEB-10812.jpg. Foto/Photo

Masterstipend

Masterstipend

Stipend til masterstudenterMuseene i Sør-Trøndelag (MiST) utlyser to studentstipend til mastergradsprosjekt, hvert på kr 25.000. Ett av stipendene gis til prosjekt innenfor kunst- og musikk, ett innenfor kulturhistorie.