Hopp til hovedinnhold

Frivillige i museer

I MiSTs avdelinger er det mange som arbeider som frivillige, enten via venneforeningene eller som medlemmer av et annet lag eller organisasjon, mens andre igjen stiller opp på individuell basis. I 2023 rapporterte MiST om 339 frivillige, som til sammen arbeidet tilsvarende 5.12 årsverk.


MiST har deltatt i tre nordiske prosjekt om frivillighet i museer og under kan du lese rapportene som er laget.

  • 1/1
    Gunnar Tørud

Pride, Joy and Surplus Value

I 2014-2015 deltok MiST i et nordisk prosjekt sammen med Maihaugen, Ringkøbing- Skjern Museum på Jylland i Danmark; Jamtli og NCK – Nordiskt Centrum for Kulturarvspedagogik og Kreativitet, Østersund, Sverige. Prosjektet ble støttet av Nordplus Voksen og hadde fokus på de frivilliges opplevelse av det å være frivillige. Hvem er de frivillige, hvorfor ønsker de å være frivillige, hva lærer de og hva lærer de bort. Det ble gjennomført en sammenlignende analyse av virksomheten i de respektive land med totalt 481 svar. Som resultat av undersøkelsen ble det også laget tips og råd til hjelp for frivillighetskoordinatorer og andre som skal lede frivillige i museer – en «verktøykasse». Totalt ble det utformet tre rapporter.

Level up – Securing Quality in Managing Volunteers

I 2016 -2017 deltok MiST, som norsk representant, i et oppfølgingsprosjekt, også finansiert av Nordplus Voksen. De andre deltagerne var det finske arbeidermuseet Werstas i Tampere, Finland; Ringkøbing- Skjern Museum på Jylland i Danmark; NCK – Nordiskt Centrum for Kulturarvspedagogik og Kreativitet og Jamtli, Østersund, Sverige, med prosjektledelse fra Jamtli.

Denne gang ble det sett på hvordan ledelse av frivillige i museer foregår i de nordiske land, ut fra museenes perspektiv. Prosjektet har også ønsket å finne ut hva museene trenger mer kunnskap om. Ønsker de hjelp til å utforme en policy, ønsker de et nettverk, prosjektmidler, håndbok eller kurs.

En spørreundersøkelse ble sendt ut via de nordiske museumsforbundene våren 2017 og en fikk inn totalt 211 svar, derav 41 fra Norge. Det ble på høsten gjennomført samtaler eller intervju med et utvalg av museer som har svart på undersøkelsen. Sluttrapporten finnes her:

  • 1/1
    MiST/Ann Siri Garberg

The Nordic Academy for Volunteer Management

Med bakgrunn i forrige prosjekt ble det i 2018 bevilget ytterligere midler fra Nordplus Voksen for å lage et kursopplegg for frivillighetskoordinatorer og andre som leder arbeidet med frivillige. Museene som deltok i Level Up deltok videre. I tillegg var tre nordiske utdanningsinstitusjoner med for å sikre kvalitet på det pedagogiske opplegget: Uppsala universitet, Aalborg universitet og Universitet Sør-Øst. Arbeidet ble ledet av NCK.

https://nckultur.org/the-nordic-academy-for-volunteer-management/

Sistnevnte prosjekt danner utgangspunkt for boka Nordic Figurations of Volunteering (Fornvårdaren 41, Jamtli Förlag, NCK) og kan lastes ned her: https://nckultur.org/wp-content/uploads/2022/03/fornvardaren41.pdf

Heftet Ledelse av frivillige i museer utgitt av Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum/MiST i 2014, forfattet av Ann Siri Hegseth Garberg, kan lastes ned under. Garberg utførte også i 2012 en undersøkelse om frivillige i friluftsmuseer i Norge på oppdrag fra Nordiskt Centrum for Kulturarvspedagogik og kreativitet og denne artikkelen finnes også her:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1