Hopp til hovedinnhold

Arkiver

MiST har et stort antall arkiver i sin samling. Hver avdeling har sitt eget historiske korrespondansearkiv, og i tillegg til dette har vi 272 privatarkiver.

Privatarkiver er arkiver etter privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger mm. Arkivene befinner seg på de ulike avdelingene. En del av arkivene er lagt ut på arkivportalen. Her kan du for eksempel finne deler av arkivet etter Røros kobberverk og gårdsarkivet etter familien Anker Bachke på Ringve.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1