Prosjekter

Vi gjennomfører en rekke faglige prosjekter i MiST, både internt i organisasjonen, men også på nasjonalt og internasjonalt nivå. Her kan du lese om noen av våre prosjekter.

Level Up - Nordisk frivillighetsprosjekt

MiST deltar i et nordisk samarbeidsprosjekt finansiert av Nordplus Voksen. Deltagere er Ringkøbing- Skjern Museum på Jylland i Danmark; det finske arbeidermuseet Werstas i Tampere, Finland; Jamtli i Østersund, Sverige og NCK – Nordiskt Centrum for Kulturarvspedagogik og Kreativitet, Østersund, Sverige. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med museumsorganisasjonene i respektive land. Prosjektet ledes fra Østersund.

The Creative museum

MiST har vært norsk partner i dette Erasmus+-finansierte prosjektet i perioden 2014 – 2017. Partnerne kommer fra museer og maker-samfunn/vitensenter i Irland, England, Frankrike, Kroatia, Finland og Italia. I tillegg har to eksperter Don Undeen fra USA og Jasper Visser fra Nederland vært tilknyttet prosjektet. Prosjektet er nå forlenget i oppfølgeren The Making Museum som vil pågå i perioden 2017 til 2019 og der MiST skal arrangere partnermøte i mai 2018.

TANDEM

I det 3-årige TANDEM-prosjektet møtes partnere fra sju forskjellige land for å teste, utvikle og dele metoder, ideer og nye tilnærminger for funksjonshemmede som ønsker å utforske museer. Gjennom prosjektet vil vi skape bedre forståelse for inkludering i museenes læring sog formidlingstilbud. Vi vil bidra til å utvikle kreative løsninger for å ta vare på ulike brukergrupper med og uten funksjonshemming.

Open Heritage. Increased public accessibility to multiethnic heritage values.

EØS-prosjekt I samarbeid med Astra Museum I Sibiu, Romania. I prosjektet ble det oppført et nytt publikumsbygg hos Astra museum, en permanent og flere temporære utstillinger. Også i selve friluftsmuseet ble det etablert nye fortellinger. Fokuset for mye av dette arbeidet var på etniske minoriteter, spesielt romfolket i regionen.