Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring og informasjonskapsler på mist.no

Personvernerklæring

1. Om personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen gjelder besøkende på våre arenaer og nettsider. Den gjelder også medlemmer av venneforeninger, kursdeltakere, leiere av selskapslokaler hos Museene i Sør-Trøndelag og andre med en relasjon til Museene i Sør-Trøndelag, som angitt i pkt. 3 nedenfor. Erklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, herunder formål, innsamling, lagring, bruk og sletting. Personvernerklæringen inneholder også informasjon om viktige rettigheter og plikter etter personopplysningsloven.


2. Om Museene i Sør-Trøndelag/behandlingsansvarlig
Museene i Sør-Trøndelag (org. nr.  993 595 675) består av Kystmuseet i Sør-Trøndelag , Museet Kystens Arv , Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk Døvemuseum, Orkla Industrimuseum, Rindal skimuseum, Ringve Musikkmuseum, Rockheim, Rørosmuseet, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Trondheim kunstmuseum og Trondhjems Sjøfartsmuseum.

Det er Museene i Sør-Trøndelag ved administrerende direktør som er ansvarlig for behandling av personopplysninger ved de forskjellige arenaene, og som skal påse at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

E-post: post@mist.no
Postadresse:  Postboks 6289 Torgarden, 7489 Trondheim
Telefon: 73 60 41 00


3. Oversikt over personopplysninger og formål
En personopplysning er enhver opplysning som kan kobles til deg som person. Vi behandler personopplysninger kun der det foreligger hjemmel. Hjemmelsgrunnlag vil kunne være avtale, samtykke, rettslig forpliktelse, nødvendighet for å oppnå formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning i allmennhetens interesse eller interesseavveining av våre berettigede interesser opp mot personvernet.


4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Dersom opplysningene om deg er feilaktige eller misvisende, kan du be om at opplysningene rettes eller suppleres.

Du kan i visse tilfeller kreve begrensning av behandling av eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også rette innsigelser mot behandlingen og kreve overføring av personopplysninger du har delt med oss og som vi behandler med grunnlag i samtykke eller avtale. Du kan alltid reservere deg mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte eller tilpasset markedsføring.

Du kan lese mer om disse rettighetene på www.datatilsynet.no 

Vi gjør oppmerksom på at du kan ha begrensede rettigheter til sletting, retting og begrensning av behandling der personopplysningene dine behandler til arkivformål, vitenskapelige formål, historisk forskning eller statistiske formål.


5. Lagring av personopplysninger
Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet inn for. Hvis vi behandler personopplysninger med grunnlag i ditt samtykke, kan du trekke samtykket tilbake. Dersom du trekker et samtykke tilbake, f.eks. retten til å behandle personopplysninger for å sende ut nyhetsbrev, vil vi ikke lenger kunne sende deg nyhetsbrev.

KulturIT AS er behandlingsansvarlig for profilen din på Digitalt Museum, les mer om sletting av profil her.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg lagres så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen og alle plikter som oppstår i forbindelse med avtalegjennomføringen.


6. Sikker behandling av personopplysninger
Vi er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en trygg måte. Bare de som trenger tilgang til dine opplysninger skal ha det, og vi stiller krav til sikkerhet i våre løsninger som behandler personopplysninger.

Vår IT-leverandør er KulturIT/MuseumsIT som drifter vår infrastruktur og de aller fleste av våre digitale løsninger. KulturITs personvernerklæring finner du her.


7. Deling av personopplysninger
Vi vil bare dele dine personopplysninger med andre dersom det følger av avtale med deg, vi har fått ditt samtykke til dette eller vi er pålagt dette i medhold av lov. Der vi benytter databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, har vi inngått avtaler for å sikre at personopplysningene kun behandles i tråd med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerhet i alle ledd. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/ EØS eller hos tredjeland godkjent av EU-kommisjonen.

Museene i Sør-Trøndelag er underlagt Offentleglova. Det innebærer at våre saksdokumenter, journaler og lignende som hovedregel er åpen for innsyn. Vi utleverer opplysninger etter innsynskrav, men det vil ikke bli gitt innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Vår offentlige journal er allment tilgjengelig og kan publiseres på internett.

Er du medlem hos en venneforening, er både Museene i Sør-Trøndelag og venneforeningen behandlingsansvarlige for personopplysninger som benyttes til medlemsadministrasjon. Uavhengig av om du har gitt dine personopplysninger direkte til oss eller venneforeningen, kan du alltid ta kontakt med oss for å utøve dine rettigheter som registrert. 


8. Gjenbruk av personopplysninger til forskningsformål
Gjenbruk av allerede innsamlede personopplysninger til forskningsformål anses som forenelig med det opprinnelige formålet. Museene i Sør-Trøndelag forplikter seg til å overholde de personvernrettslige prinsippene, også ved slikt gjenbruk. Behandling til forskningsformål hjemles i personopplysningsloven § 8.

Dersom gjenbruk innebærer utlevering av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, forutsetter det at mottaker selv har rettslig grunnlag for behandlingen.


9. Bruk av informasjonskapsler/ cookies
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er kun tillatt når du har fått informasjon om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Du har krav på informasjon om hvilke opplsyninger som behandes, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7 b.


10. Klagerett
Har du flere spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller innspill til vår behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss. Dette gjelder også dersom du mener vi ikke behandler personopplysningene i tråd med det vi har beskrevet her eller på annen måte bryter personvernlovgivningen. Du finner våre kontaktopplysninger i punkt 2 ovenfor.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.

Informasjonen vi innhenter benyttes for å forstå og forbedre tjenestene våre.


Museene i Sør-Trøndelag, MiST, bruker informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler benyttes til å samle informasjon anonymt, for eksempel til web- og brukerstatistikk.


Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av MiST sine nettsider. Vi registrerer informasjon om hvilke sider som blir besøkt, hvor brukerne kommer fra, når sidene våre blir besøkt, hvilke plattformer og enheter som er mest brukt osv.


Mist.no bruker tredjeparts løsninger for deling av innhold til sosiale medier. Vi bruker også Facebook-pikselen for å måle og optimere annonsekampanjer.

Ved å besøke og benytte deg av mist.no samtykker du til denne bruken.

Generell informasjon om cookies
De aller fleste moderne nettsider benytter informasjonskapsler i dag. En informasjonskapsel er en tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Du kan selv velge om du vil tillate dette eller ikke, og du kan slette informasjonskapselen når du vil. Informasjonskapselen vil kun installeres i den nettleseren på den enheten du besøker vår nettside med.