Våre museer

MiST er en av regionens største kulturinstitusjoner og består av 12 museer og 27 besøkssteder. Vi tar vare på, produserer og formidler kunnskap om norsk kunst- og kulturhistorie gjennom utstillinger, publikasjoner og en rekke publikumstilbud tilpasset ulike målgrupper.