Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99?q=%C3%A5penhetsloven

Formål:

Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester

Sikre allmenheten informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid

Museene i Sør-Trøndelag AS er definert som stor virksomhet og omfattes av åpenhetsloven. MiST har fokus på å ha en bærekraftig strategi, vi definerer at virksomheten skal ha en rolle i å oppå FN’s bærekraftsmål.

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Alle henvendelser om Åpenhetsloven skal være skriftlig. Send henvendelsen til post@mist.no.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1