Stipend til masterstudenter

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) utlyser årlig to studentstipend til mastergradsprosjekt.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Her kan du lese om de som fikk stipend i 2021

Formålet med stipenda er å stimulere til forsking på museene sine samlinger, praksiser og samfunnsrolle, i tråd med MiSTs mål- og strategiplan.  ​

MiST er en av Norges største museumsorganisasjoner med 12 museer og 25 besøkssteder. Samlingene vi forvalter omfatter både materiell og immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap på en rekke områder som generell kulturhistorie, industrihistorie, skolehistorie inkludert spesialskoler, ulike former for tradisjonshåndverk, arkitekturhistorie, bygningsvern, bygging og seiling av norske klinkbygde båter, drift og forvaltning av seildampskip, museumsjernbane og gruver. Vi har også store samlinger innenfor musikk, kunst og design, i tillegg til store fotosamlinger. Verdensarvsenteret Røros bergstad og Circumferensen er med også i MiST.

Prosjektet kan ta utgangspunkt i alle områder av museene sin virksomhet. 

Samlingene: Samlingene og dens historiske- og samfunnsmessige kontekst. Dette innbefatter også immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap innen en rekke områder, og inkluderer også museenes forvaltning av samlingene.

Formidling og læring: Museenes utadrettede virksomhet spenner over et vidt spekter, både når det gjelder tema og målgrupper. Vi bruker ulike lærings- og formidlingsmetoder, som faste utstillinger og digital teknologi. Vi er også arena for livslang læring, og tilbyr pedagogiske opplegg for et bredt publikum, fra barnehage til universitet.

Samfunnsrolle: Museene er viktige møteplasser for et mangfold av mennesker, som åpner opp for samtale og debatt i lokalsamfunnet.   Ved å samle inn, ta vare på og formidle kunst- og kulturarv skal vi gi kunnskap og opplevelser til mennesker i samtida. Vi skal stille kritiske spørsmål til fortid og nåtid gjennom utstillinger, læringsopplegg og andre aktiviteter. 


Mer informasjon om stipendet og søknadskriteriene vil komme ved neste utlysning, du kan også kontakte seniorrådgiver Hanna Mellemsether på epost: hanna.mellemsether@mist.museum.no
Illustrasjonsfoto: Studio Prud