Hopp til hovedinnhold

Stipend til masterstudenter

Hvert år deler MiST ut to stipend, hvert på kr 25.000, til masterstudenter som skriver om tema knyttet til museenes samlinger, formidling, samfunnsoppdrag eller lignende.

  • 1/1

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) er en av Trøndelags største kulturinstitusjoner og består av 12 museer og 32 besøkssteder. Vi tar vare på, produserer og formidler kunnskap om norsk kunst- og kulturhistorie gjennom utstillinger, publikasjoner og en rekke publikumstilbud tilpasset ulike målgrupper. Som kunnskapsinstitusjon anser vi utvikling av kunnskap i samarbeid med andre fagmiljøer som en høyt prioritert oppgave, og vi har også en samarbeidsavtale med NTNU som bl.a. omfatter forskning og kunnskapsutvikling. Det er viktig for oss å legge til rette for at studenter og etablerte fagmiljø kan bruke samlingene og institusjonens øvrige virksomhet i sitt utdanningsløp og forskning.


Her kan du lese om masterstipendiatene for 2024
Her kan du lese om masterstipendiat 2023
Her kan du lese om masterstipendiatene for 2022.
Her kan du lese om masterstipendiatene i 2021
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1