Hopp til hovedinnhold

Forskning

MiST har mange ansatte med høy forskningskompetanse som deltar i flere FoU-prosjekter sammen med andre museer og/eller universitet og høyskoler. Vi er også aktivt med i flere faglige museumsnettverk.

  • 1/1

MiSTs forskningsplan for perioden 2018-2022

Forskning og kunnskapsutvikling

- skal forankres og tydeliggjøres i MiSTs overordnede strategier
- skal bygge opp under MiSTs formål og samfunnsrolle både hos individuelle og samlede avdelinger.
- skal være grunnlaget for MiSTs forvaltning, formidling og faglige utvikling

Ambisjonene skal være tydelige, realistiske og ha en lang tidshorisont. 

Forskningen skal være nyskapende, og den må utnytte og videreutvikle museenes samlede tverrfaglige kompetanse. 

Alt forsknings- og kunnskapsutviklingsarbeid skal deles med publikum.

Målet er kvalitetspreget kunnskapsproduksjon og formidling til et bredt publikum, eller definerte målgrupper.