Hopp til hovedinnhold

Forskning og kunnskapsutvikling

I 2023 vedtok MiST en ny strategisk handlingsplan som slår fast at solid kunnskapsproduksjon skal være grunnlaget for MiSTs arbeid med relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg ivaretaking og aktiv samhandling. All kunnskapsproduksjon skal ha forankring i museets handlingsplan og ende opp i formidling for en definert målgruppe.

  • 1/1
    NKIM

Ny felles plan for kunnskapsutvikling

Et mål/tiltak i handlingsplanen er at det skal utarbeides en ny felles plan for kunnskapsproduksjon for perioden 2023-2026, som skal konkretisere og operasjonalisere en del av de foreslåtte tiltakene/målene og etablere konkrete tiltak som vil styrke og formalisere arbeidet med forskning og kunnskapsproduksjon i planperioden.

Ny plan for kunnskapsutvikling ble utarbeidet i 2023 og erstatter «Strategisk plan for forskning og kunnskapsutvikling 2018-2022».

FoU-utvalg

Nytt forskningsutvalg ble etablert høsten 2022 og består av:

  • Sverre Løvli, direktør Museet Kystens Arv (leder)

  • Ingrid Lunnan Nødseth, direktør NKIM

  • Annabella Skagen, førstekonservator NMF og avd.leder kulturarvsforvaltning Ringve/Rockheim
  • Erik Roll, konservator, Rørosmuseet
  • Terje Lohndal, professor og prodekan for forskning og formidling ved HF, NTNU – ekstern representant.
  • Utvalgssekretær: Ann Siri Hegseth Garberg, seniorrådgiver og konservator NMF, Utviklingsenheten
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1