Hopp til hovedinnhold

Publikasjoner

Flere av våre ansatte publiserer forskning og kunnskapsutvikling i ulike kanaler. Fra 2020 har vi samlet årlige oversikter på egne sider, du finner sidene lenger ned i teksten.

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem som samler og tilgjengeliggjør informasjon om norsk forskning. Våre ansatte bruker Cristin for registrering av publiseringer.

Du finner våre Cristin-publiseringer i lenken under.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1