Publikasjoner

Flere av våre ansatte har gitt ut publikasjoner. Her finner du noen av dem.

Hanna Mellemsether:
 • «Danseformidling på museum – et interaktivt møte mellom arkivmateriale, tradisjonsutøvere og publikum» i By og Bygd nr 47 2018 Med Tone Honningsvåg Erlien, Lars Erik Brustad Melhus, Marit Stranden:
 • «Bare gjør det» Hvordan lage et mer tilgjengelig museum. MiST 2017
 • "From Audience to Participants: Engaging through dialogue". I Open Heritage Changing Museums, Changing Commuinties, Changing Tradition. Astra Museum, Sibiu 2016 Med Insa Müller
 •  “Open air museums – between tradition and change” i Unheard voices, Open Air Museum International Yearbook, Sirogojno, 2015
 • ”A museum for all? The Norwegian Museum of Deaf History and Culture” in Sandell, R., Dodd, J. and Garland Thomson, R. Re-Presenting Disability: activism and agency in the museum, Routledge: London and New York 2010
 • "Brudd på Norsk Døvemuseum og Trøndelag Folkemuseum" i Brudd. Om det ubehagelige, tabubelagte, marginale, usynlige, kontroversielle. ABM-skrift 26/2006
 • Hanna Mellemsether, Elsa Reiersen, Petter Søholt (red.) ”En smuk fremtid” Sverresborg Trøndelag Folkemuseum 100 år. Tapir Akademisk forlag 2009

Ann Siri Hegseth Garberg:

 • Mellemsether, Hanna og Ann Siri Hegseth Garberg: Social inclusion. From moments of joy to sustainable inclusive practices. I Fristrup, Tine (edit) Socially Engaged Practices in Museums and Archives. Fornvårdaren 38, 2019.​
 • Volunteers in open-air museums i Book of everything you wanted to know about open-air museums International Yearbook 2016/2017, Old Village, Sirogojno, Serbia
 • Garberg, Ann Siri Hegseth and Anne Mette Gottschal: Documenting immigrant shops in Trøndelag in Open Heritage. Changing Museums - changing communities, changing traditions. Astra Museum, Romania, 2016.​
 • Minda, the girl at the pharmacy.  An educational program on sexual assault i Fromm, Annette, Vivian Golding and Per Rekdal: Museums and Truth, 2014
 • Ledelse av frivillige i museer – en håndbok. MIST/Sverresborg, 2014
 • I bestemors kjøkkenskuff fantes ikke spisepinner i Trønderveven 2010-12, Årbok for Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum, 2012.
 • Formidling i forandring i «En Smuk Fremtid» Trøndelag Folkemuseum 100 år. Trondheim, 2009.
 • Garberg, Ann Siri Hegseth og Marita Hesjedal: Learning and Learning Outcomes in Open-Air Museums: Some Experiences from SverresborginOn the future of Open Air Museums, Fornvårdaren 30, Jamtli 2008.