Hopp til hovedinnhold

Tilgjengelighet

Å gjøre våre museer tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå, krever universell utforming og tilrettelegging av informasjon og innholdsformidling. Universell utforming består av fysiske tiltak som heis, ramper, automatiske dører, og parkeringsplasser for forflytningshemmede. Tilrettelegging av selve formidlingen inkluderer lettleste tekster, bokstavstørrelse, godt lys, punktskrift og tegnspråk.

MIST har i flere år arbeidet med en metode kalt 'Mind the Gap', hvor gapet mellom innhold og bruker minskes gjennom systematisk målgruppetenkning, utprøving og testing av løsninger for kommunikasjon og formidling. Kjernepunktet i metoden har vært målgruppekjennskap, og kunnskap om hva som fungerer for hvilke grupper. 

Sjekk ellers de enkelte museenes og besøksarenaenes informasjon om tilgjengelighet

https://mist.no/vare-museer

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1