Hopp til hovedinnhold

Beste praksis

Norsk Døvemuseum har vært det MIST-museet som har vært pådriver for økt tilgjengelighet. De deltok i 2011 -2012 i et EU-prosjekt sammen med Historical Royal Palaces (Storbritannia) og Signes des Sens (Frankrike). Prosjektet resulterte i en håndbok om hvordan en best kan tilrettelegge museer på en god måte for døve og tegnspråklige. Håndboka er på engelsk og kan lastes ned her:

Gjennom EU-prosjektet TANDEM (Tools and new approaches for people with disabilities exploring a museum) (2017 – 2019) sammen med seks andre kulturinstitusjoner i Europa, ble det delt gode praksiser og lært av hverandres erfaring om hva som fungerer, hva som ikke gjør det, og ikke minst hvordan gå fra plan til praksis. Takket være inspirasjon fra prosjektet ble det i 2019 laget et tilbud for blinde, svaksynte og døvblinde på Norsk Døvemuseum, med blant annet taktile modeller.

  • 1/2
    Taktil modell av Ragnhild Kåta
  • 2/2
    Ragnhild Kåta i utstillingen på Norsk Døvemuseum Ann Siri Garberg/MiST
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1