Hopp til hovedinnhold

House of Arts - EØS-finansiert samarbeidsprosjekt mellom MIST og Astra museum i Romania

Prosjektet handler om restaurering og revitalisering av bygningsarven og om ivaretakelse av og formidling av tradisjonshåndverk. Prosjektet ledes fra Astra museum i Sibiu i Romania og fra MiST er det Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rørosmuseet som er de aktive partnerne. Prosjektet ønsker å øke forståelsen for og få overført tradisjonskunnskap og ferdigheter til nye generasjoner.

 • 1/1
  Utveksling av kunnskap mellom håndverkere fra Norge og Romania Ann Siri Garberg/MiST

I Sibiu er det en stor bygning i sentrum - House of Arts - som skal utvikles til et kreativt nav for ivaretakelse og formidling av tradisjonshåndverk og kunnskap om bygningsvern. Prosjektet skal også utvikle et opplæringsprogram for å profesjonalisere håndverkere slik at de kan tilpasse seg behov i markedet. I Trøndelag er det arbeidet med restaurering av Litjbuan-gården på Sverresborg som vil nyte godt av EØS-midlene. Formidlingsdelen omfatter også arbeid med tilgjengelighet, der Norsk Døvemuseum er inspirasjonskilde.

Partnermøte 1

Det første partnermøtet ble gjennomført på folkemuseet i oktober 2021, der 13 museumskolleger fra Romania deltok i praktisk workshop sammen med håndverkere og pedagoger fra Sverresborg og Rørosmuseet, ledet av Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet. Deltagerne lærte om bygningstradisjoner og materialkunnskap og de brukte verktøy som ble benyttet på 17-1800-tallet. De fikk prøve seg på å bearbeide tømmerstokker med øks og de høvlet tømmer, panel og tro ved bruk av tradisjonelt verktøy. Ei gruppe arbeidet også med restaurering av vindu.

En av dagene ble tømrerelever fra VG 2 Skjetlein videregående skole invitert som testgruppe. «Læremestrene» fra Sverresborg, Rørosmuseet og Astra museum prøvde ut hvordan de best kunne formidle den tradisjonelle kunnskapen videre.

Arbeid med tilgjengelighet inngår også som en del av prosjektet og pedagogene fikk omvisning på Norsk Døvemuseum, det var orientering om Den kulturelle skolesekken, samt en presentasjon av Rørosmuseets program for barnehager og grunnskole.

 • 1/4
  Workshop-leder Kolbjørn Vegar Os forklarer Ann Siri Garberg
 • 2/4
  Skoleelever i full sving med høvling Ann Siri Garberg/MiST
 • 3/4
  Vindusrestaurering Ann Siri Garberg/MiST
 • 4/4
  Formidlingsleder Helene forteller om hvordan et foto er tilrettelagt for døvblinde. Ann Siri Garberg/MiST

Partnermøte 2

I februar 2022 kom en gruppe på 10 fra Romania til Trøndelag, for å delta på det andre partnermøtet mellom MiST og Astra museum. De første dagene var Bygningsvernsenteret/Rørosmuseet arena for samlingen. Håndverkere og formidlere fra Astra, Sverresborg og Rørosmuseet planla og gjennomførte formidling for elever fra 6.trinn. Elevene fikk delta praktisk og lærte bygningshåndverk med bruk av tradisjonelle redskaper. Videre ble det gjennomført et seminar om verdensarvstedet Røros og Circumferensen, med innledninger både fra museet, reiselivet og kommunen.

Partnermøtet fortsatte i Trondheim med besøk på Bygghytta ved Nidarosdomens restaureringsarbeider og deretter informasjon om bachelorutdanninga ved NTNU – Tradisjonelt bygghåndverk, der deltagerne fikk omvisning og demonstrasjoner i verkstedet. Videre ble det et besøk på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum med oppdatering om restaureringsprosjektet på Litjbuan-gården og deltagelse i et skoleprogram som inngår i museets DKS-tilbud.

 • 1/5
  Workshop 2 Røros Ann Siri Garberg/MiST
 • 2/5
  Workshop 3 Røros Ann Siri Garberg/MiST
 • 3/5
  Workshop 1 Røros Berit Bakosgjelten/MiST
 • 4/5
  The partners at Røros Ole Kristian Korssjøen/MiST
 • 5/5
  NTNU Stilleverksted - Thor-Aage Heiberg orienterer Ann Siri Garberg/MiST

Partnermøte 3

I september 2022, ble det tredje partnermøtet arrangert i Sibiu i Romania. 11 ansatte fra MiST var i Transylvania ei uke. Første dag fikk vi omvisning i bygningen som nå restaureres for undervisnings- og utstillingsformål, House of Arts. Her skal det bli fokus på tradisjonshåndverk. Deretter fikk vi omvisning i sentrum av Sibiu og deretter i det store friluftsmuseet Astra museum. Der så vi både på utendørs anlegg, innendørs utstillinger og vi var en tur bak kulissene.

 • 1/8
  Deltakerne foran House of Arts Astra Museum
 • 2/8
  Partnere fra Trøndelag og Transylvania på torvet i Sibiu Sophie Noach
 • 3/8
  Omvisning House of Arts Karen Espelund / MiST
 • 4/8
  Omvisning i friluftsmuseet Ann Siri Garberg / MiST
 • 5/8
  Utstilling tradisjonelle bluser Ann Siri Garberg / MiST
 • 6/8
  Arbeid pågår i friluftsmuseet Ann Siri Garberg / MiST
 • 7/8
  El-transport gjennom det store friluftsmuseet Sophie Noach/MiST
 • 8/8
  Keramikkverksted Sophie Noach/MiST

De tre neste dagene ble det gjennomført flere workshops både på torget i Sibiu og i friluftsmuseet. Vi fikk innføring i ulike tradisjonelle byggemetoder både fra Donau-deltaet og fra sørlige delen av Transylvania. Pedagoger og ledere hadde delvis et eget opplegg blant annet med besøk for å se på VR-teknologien museet har utviklet.

 • 1/6
  Torvet i Sibiu Karen Espelund / MiST
 • 2/6
  Direktør Karen Espelund i full gang med å lære gamle teknikker Ann Siri Garberg / MiST
 • 3/6
  Ulike byggeteknikker Ann Siri Garberg / MiST
 • 4/6
  Astra VR Ann Siri Garberg / MiST
 • 5/6
  Spon til tak Ann Siri Garberg / MiST
 • 6/6
  Workshop i friluftsmuseet

I helga var vi på turer i regionen. Vi besökte Cisnádioara med en romansk kirke, som ikke lenger er i bruk. Vi var i Alma Vii, et befestet kirkeanlegg som også har finansiert restaureringsarbeid med midler fra EØS. Deretter var vi Biertan, som er på UNESCOs verdensarrvliste. Dette er en landsby med en såkalt befestet kirke. Denne kirka er en barokkirke oppført av sakserne.

 Søndag var vi oppe i fjellområdet Márginimea Sibiului, del av Karpatene, der det blant annet var gamle setre som ikke lenger var i bruk. Der møtte vi gjetere med store saueflokker. Dette er et sted det kan det være mulig å utvikle nye produkter for kulturturisme. Vi hadde base på et stort hytteanlegg, der vi både spiste sammen og hadde møte.

 • 1/9
  Alma Vii Ann Siri Garberg / MiST
 • 2/9
  Alma Vii befestet kirke Ann Siri Garberg / MiST
 • 3/9
  Biertan Utsikt fra borgen Ann Siri Garberg / MiST
 • 4/9
  Biertan Ann Siri Garberg / MiST
 • 5/9
  Biertan Atle Fredagsvik / MiST
 • 6/9
  Biertan barokkirke bygd av sakserne Ann Siri Garberg / MiST
 • 7/9
  Casa de Odihna si creative i Karpatene Ann Siri Garberg / MiST
 • 8/9
  Tur i Karpatene Ann Siri Garberg / MiST
 • 9/9
  Gjeter med sin saueflokk Ann Siri Garberg / MiST

Det sosiale er også viktig for å bli godt kjent. Ansatte ved Astra museum er stolte av sin lokale mattradisjon og de laget mat til oss, der vi også deltok.

 • 1/3
  Direktør Ciprian Stefan lager mat til oss Ann Siri Garberg / MiST
 • 2/3
  Felles matlaging Sophie Noach / MiST
 • 3/3
  Felles måltid som vi laget sammen Sophie Noach / MiST

Riksantikvaren har laget film om prosjektet

 • 1/1
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1