House of Arts - EØS-finansiert samarbeidsprosjekt mellom MIST og Astra museum i Romania

Prosjektet handler om restaurering og revitalisering av bygningsarven og om ivaretakelse av og formidling av tradisjonshåndverk. Prosjektet ledes fra Astra museum i Sibiu i Romania og fra MiST er det Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rørosmuseet som er de aktive partnerne. Prosjektet ønsker å øke forståelsen for og få overført tradisjonskunnskap og ferdigheter til nye generasjoner.

 • Utveksling av kunnskap mellom håndtverkere fra Norge og Romania (Foto/Photo)
  1/1
  Utveksling av kunnskap mellom håndverkere fra Norge og Romania Ann Siri Garberg/MiST

I Sibiu er det en stor bygning i sentrum - House of Arts - som skal utvikles til et kreativt nav for ivaretakelse og formidling av tradisjonshåndverk og kunnskap om bygningsvern. Prosjektet skal også utvikle et opplæringsprogram for å profesjonalisere håndverkere slik at de kan tilpasse seg behov i markedet. I Trøndelag er det arbeidet med restaurering av Litjbuan-gården på Sverresborg som vil nyte godt av EØS-midlene. Formidlingsdelen omfatter også arbeid med tilgjengelighet, der Norsk Døvemuseum er inspirasjonskilde.

Det første partnermøtet ble gjennomført på folkemuseet i oktober 2021, der 13 museumskolleger fra Romania deltok i praktisk workshop sammen med håndverkere og pedagoger fra Sverresborg og Rørosmuseet, ledet av Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet. Deltagerne lærte om bygningstradisjoner og materialkunnskap og de brukte verktøy som ble benyttet på 17-1800-tallet. De fikk prøve seg på å bearbeide tømmerstokker med øks og de høvlet tømmer, panel og tro ved bruk av tradisjonelt verktøy. Ei gruppe arbeidet også med restaurering av vindu.

En av dagene ble tømrerelever fra VG 2 Skjetlein videregående skole invitert som testgruppe. «Læremestrene» fra Sverresborg, Rørosmuseet og Astra museum prøvde ut hvordan de best kunne formidle den tradisjonelle kunnskapen videre.

Arbeid med tilgjengelighet inngår også som en del av prosjektet og pedagogene fikk omvisning på Norsk Døvemuseum, det var orientering om Den kulturelle skolesekken, samt en presentasjon av Rørosmuseets program for barnehager og grunnskole.

 • Workshop-leder Kolbjørn Vegar Os forklarer (Foto/Photo)
  1/4
  Workshop-leder Kolbjørn Vegar Os forklarer Ann Siri Garberg
 • Skoleelever i full sving med høvling (Foto/Photo)
  2/4
  Skoleelever i full sving med høvling Ann Siri Garberg/MiST
 • Vindusrestaurering (Foto/Photo)
  3/4
  Vindusrestaurering Ann Siri Garberg/MiST
 • Formidlingsleder Helene forteller om hvordan et foto er tilrettelagt for døvblinde. (Foto/Photo)
  4/4
  Formidlingsleder Helene forteller om hvordan et foto er tilrettelagt for døvblinde. Ann Siri Garberg/MiST