Hopp til hovedinnhold

Masterstipendiater 2022

I 2022 hadde MiST gleden av å presentere to nye stipendmottakere, Natalie Field og Erlend Flø Gustad. Natalie kommer fra Kunstakademiet, NTNU, og arbeider med et prosjekt knyttet opp mot flere av MiST-museene. Erlend studerer ved Institutt for materialteknologi, NTNU. Hans prosjekt er knyttet opp mot samlingene ved Ringve Musikkmuseum.

MiST-stipendiat Natalie Field er i ferd med å avslutte sitt masterprosjekt, og hadde i mai 2023 utstilling på K.U.K og «intervensjoner» på Ringve.

Prosjektbeskrivelse Natalie Field:

This artistic research project by Natalie Field in collaboration with the Museene i Sør-Trøndelag will explore the more-than-human in museum artifacts. By studying contemporary displays and archives, both physical and photographic, the artist will work to uncover: How animal surfaces are made visible, or in some cases invisible, in public collections? How the object can be separated from the artifact by refocusing on the material itself? And how we can follow that materiality to discover object-oriented ontologies? 

The artist believes that much can be gleaned about our relationship with our nonhuman counterparts by looking at the ways in which living materials are represented in cultural institutions, like those under the umbrella of MiST. Where animals are present but perhaps invisible: the ready-made in an artwork, the skin on a drum, the handle of a knife. Field proposes that we, as artists, museum curators and public, challenge ourselves to look at the museum collections with renewed interest in the materials themselves: objects in a state of flux, vacillating between functional and ornamental, natural and man-made, living and dead.  


Prosjektbeskrivelse Erlend Flø Gustad:

Metall som korroderer er en stor utfordring i forbindelse med konservering av kulturhistoriske gjenstander. Dette er objekter som tilhører samfunnets felles arv og som ikke kan erstattes. Historiske gjenstander er ofte bygd opp av ulike materialer med ulike nedbrytningsprosesser. Musikkinstrumenter er en type kulturgjenstander som ofte inneholder både metall og organisk materiale. Jeg er sivilingeniørstudent innen materialteknologi ved NTNU og jobber med denne problematikken i et samarbeid med Ringve Musikkmuseum. Her er det observert korrosjonsskader i jernstrengene på tangentinstrumenter fra 1800-tallet. Strengene er i kontakt med organisk materiale på korrosjonsstedet og det er behov for en større forståelse rundt årsaken til dette fenomenet. Hovedmålet med arbeidet er å forstå nedbrytningsprosesser og å finne mulige løsninger for å bevare museets samlinger bedre.

Høsten 2021 ble et modelleksperiment gjennomført i et forsøk på å etterligne situasjonen slik den er observert i museets samling. I etterkant har stålprøver blitt analysert ved ulike overflatesensitive metoder i laben på NTNU for å identifisere de kjemiske forbindelsene som kan spille inn på den observerte korrosjonen. Masteroppgaven vil være en fortsettelse av dette arbeidet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1