Hopp til hovedinnhold

Masterstipendiater 2024

I 2024 deler MiST ut to stipender til masterstudenter.
Judith Longoria Gomes er masterstudent ved kunsthistoriestudiet på NTNU, og arbeider med et prosjekt knyttet opp mot Trondheim kunstmuseum. Kristoffer Vidal tar sin mastergrad i historie ved institutt for moderne samfunnhistorie på NTNU. Prosjektet hans er knyttet opp mot Orkla industrimuseum.

  • foto: privat

Judith Longoria Gomez

Meet Judith Longoria Gomez, a master's student in Art History at NTNU in Trondheim. Her thesis focuses on documenting the sociohistorical background of a Mexican pre-Columbian sculpture from the Kristen .B. Eik-Nes collection at the Trondheim Kunstmuseum (TKM). This research relies on visual analysis, documentary, and fieldwork across Norway, the United States, and Mexico.

In exploring the sculpture's life, this interdisciplinary study considers its materiality, abilities, and role in human activities and rituals within a specific time and space. An intriguing question examines Eik-Nes' role as a collector. Using newer theoretical frameworks offered by feminist and postcolonial views, this research establishes a dialogue between the sculpture and the collection program, addressing knowledge gaps and ethical challenges concerning sensitive cultural objects in museums and highlighting the relevance of art history in collections management.

Acknowledging the inherent challenges in the study of pre-Columbian art, the research output aims to provide coherence, clarity, and inclusivity to academia and the broader art history community. In this regard, Judith hopes the sculpture will become a window to ancient Mexico accessible to Norwegian audiences and scholars. The information from this thesis will help develop a short documentary in collaboration.

Judith Longoria Gomez is a Mexican-born Norwegian scholar. She has a background in psychology but also has formal and informal education and training in art history and music, which she combined with her six-year voluntary work as a guide at an important museum in Mexico City. In 2023, Judith received a master's degree in science in Counseling for her work in entrepreneurial research using creative approaches and art. She is interested in art history research techniques and methods and how to apply her resources to the management collection. She speaks Spanish, English, and Norwegian fluently.

  • Foto: privat

Kristoffer Eduardo Tangen Vidal

Kristoffer Eduardo Tangvik Vidal er MISTs nye masterstipendiat. Han tar sin mastergrad i historie ved institutt for moderne samfunnshistorie. Med utgangspunkt i Orkla indiustrimuseums samling, skriver han om innføringen av hjelm ved gruvene etter krigen, arbeidstittelen på oppgaven er HMS og hodevern: Innføringen av hjelm ved Løkken Verk.

Gruvene ved Løkken Verk var etter den andre verdenskrig i stor vekst, og hadde i 1946 flere tusen ansatte. Som resten av Norge var også gruvesamfunnet ved Løkken i stor omveltning etter krigen. Det finnes forholdsvis lite informasjon om temaet arbeidsforhold og tiltak, i jubileumsboken til gruven fra 1954 blir det knapt satt av en og en halv side til "arbeidsskader og sykdommer". I senere tid har det blitt skrevet en masteravhandling om gruvesykdomer og arbeidsulykker, med hovedvekt på silikose og lungesykdomer. Det mangler altså en en grundig undersøkelse av arbeidsforhold og implementerte tiltak i perioden etter andre verdenskrig. 

I konteksten HMS er det få enkelttiltak som har vært mer effektive enn bruk av hjelm ved arbeid i områder hvor arbeidsgiver ikke klarer å sikre arbeidstaker på andre måter.

Ved Løkken Verk kan man se på bildene fra gruven at dette skjer i perioden 1948-1950. For å kontekstualiserer dette kan det nevnes at hjelmer var vanlige i gruver i USA allerede på 1920tallet, og i Sovjetunionen utover 1930tallet.
Oppgaven tar for seg nettop dette hendelsesforløpet, og ønsker å belyse prosessen bak dette sikkerhetstiltaket og hvor det kom fra.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1