Styret i MiST

Styret i Museene i Sør-Trøndelag har følgende sammensetning:

Styreleder: Ellen T. Klingenberg

Nestleder: Milian Myraunet

Styremedlem: Jorid Midtlyng

Styremedlem: Henrik Zipsane

Styremedlem: Mona Skaret

Styremedlem:  Per Øyvind Riise (ansattvalgt)

Vara: Turid Nilsen (ansattvalgt)

Styremedlem:  Annabella Skagen (ansattvalgt)  

Vara:   Erik Roll (ansattvalgt)


1. Vara:  Ingegerd Eggen

2. Vara: Nina Fjelnset

3. Vara: Dag Olav Løseth