Styret i MiST

Styret i Museene i Sør-Trøndelag har følgende sammensetning:

Styreleder: Ellen T. Klingenberg

Nestleder: Milian Myraunet

Styremedlem: Jorid Midtlyng

Styremedlem: Henrik Zipsane

Styremedlem: Mona Skaret

Styremedlem:  Lene Strøm (ansattes repr.)

Vara: Erik Roll (ansattes repr.)

Styremedlem:  Annabella Skagen (ansattes repr.)  
Vara:  Peter Juga (ansattes repr.)

1. Vara: Ingegerd Eggen 

2. Vara: Gorm Lyng

3. Vara: Nina Fjelnset

4. Vara: Mai Britt Guleng

5. Vara: Dag Olav Løseth