Hopp til hovedinnhold

Styret i MiST

Styret i Museene i Sør-Trøndelag har følgende sammensetning:

Styreleder: Ellen T. Klingenberg

Nestleder: Jorid Midtlyng

Styremedlem: Karim Tahir

Styremedlem: Henrik Zipsane

Styremedlem: Marianne Skjulhaug

Styremedlem:  Jenny Fjellheim (ansattvalgt)

Vara: Siri Frøseth (ansattvalgt)

Styremedlem:  Annabella Skagen (ansattvalgt)  

Vara:   Atle Fredagsvik (ansattvalgt)

 

1. Vara: Dag Olav Løseth

2. Vara: Anniken Storhaug


Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1