Hopp til hovedinnhold

Styret i MiST

Styret i Museene i Sør-Trøndelag har følgende sammensetning:

Styreleder: Ellen T. Klingenberg

Nestleder: Milian Myraunet

Styremedlem: Jorid Midtlyng

Styremedlem: Henrik Zipsane

Styremedlem: Marianne Skjulhaug

Styremedlem:  Turid Nilsen (ansattvalgt)

Vara: Jenny Fjellheim (ansattvalgt)

Styremedlem:  Annabella Skagen (ansattvalgt)  

Vara:   Atle Fredagsvik (ansattvalgt)


1. Vara: Dag Olav Løseth

2. Vara: Anniken Storhaug