Hopp til hovedinnhold

The Creative museum

MiST har vært norsk partner i det Erasmus+-finansierte prosjektet The Creative Museum i perioden 2014 – 2017. Partnerne kom fra museer og maker-samfunn/vitensenter i Irland, England, Frankrike, Kroatia, Finland og Italia. I tillegg har to eksperter Don Undeen fra USA og Jasper Visser fra Nederland vært tilknyttet prosjektet.

Prosjektet ble videreført i The Making Museum fra 2017 -2019, med de samme partnerne.

 • 1/1
  Arbeid med prototyp Damir Prizmic

Prosjektene handlet om å bringe maker-miljø, vitensenter og museer sammen, slik at de kan lære av hverandre. Museumsansatte trenger å utvikle sine ferdigheter, nå nye publikumsgrupper som er vanskelige å nå, utvikle nye partnerskap utenfor kultursektoren og ikke minst inspirere til ny og endret interesse for museumssamlingene.

Konkret har arbeidet i prosjektet bestått i å kartlegge og analysere kreative praksiser, gitt museumsansatte og «makere» mulighet til å lære av hverandre, eksperimentere og teste ut nye måter å arbeide på. Ansatte har fått delta på en ukes trening på Museomix i Frankrike i tre omganger og i tillegg har det vært to årlige partnermøter som også har inneholdt et seminar med workshops for museumsansatte og «makere» fra det stedet samlingen har vært holdt.

Les mer om prosjektet her, eller se filmen.

Etter tre års partnerskap og kollektiv læring i The Creative Museum laget prosjektpartnerne et sluttdokument, et såkalt verktøyskrin (toolkit), som presenterer en samling av innovative og kreative museumspraksiser. Verktøyskrinet fokuserer på tre nøkkelområder: Hvordan oppnå partnerskap utenfor museet? (Connecting to communities), hvordan skape mulighetsrom? (Spaces for Yes) og hvilke strategier må en benytte for å oppnå suksess? (Strategies for Success). Dokumentet tar sikte på å være en inspirasjon for museumsansatte til å være nysgjerrige og implementere kreative og innovative praksiser i sine museer. Dokumentet er bygd opp slik at en kan skalere de ulike eksemplene slik at de passer til små og store museer og hva en kan gjøre individuelt, som team eller som institusjon.

Verktøyskrinet kan lastes ned her.

I 2018 var MiST v/Museet Kystens Arv vertskap for partnermøte, med påfølgende seminar arrangert på Rockheim.

 • 1/1
  Kirk Bowe

Maker-in-residence

Museene i Sør-Trøndelag ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum var vertskap for en «maker-in-residence» i 2016, Igor Brkic fra Radiona Makerspace i Zagreb og i august 2018 var MiST v/Trondhjem Sjøfartsmuseum vertskap for nok en «maker» fra Radiona, Damir Prizmic. Damir laget en prototyp, som nå utvikles videre til å brukes i ny utstilling på Sjøfartsmuseet, der det gjelder å finne hemmelige meldinger.


 • 1/1
  Maker-in-residence, Igor Brkic MiST/Åshild Adsen

Begge gjennomførte workshops, Igor hadde en workshop for elever fra videregående skole, mens Damir laget VR-briller med barn mellom 12 og 14 år. 

 • 1/2
  Damir Prizmic
 • 2/2
  Damir Prizmic

Her er det filmer som viser hva Igor arbeidet med:

Creative Museum - Maker in Residence

Dancing Laminette (dancing chair installation)

Ta gjerne kontakt med Ann.Siri.Hegseth.Garberg@mist.museum.no for mer informasjon.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1