Hopp til hovedinnhold

Museene i Sør-Trøndelag, Museene Arven, Museet Midt, NTNU Vitenskapsmuseet, Saemien Sijte, og Trøndelag Reiseliv fikk i 2023 bevilget midler til samarbeidsprosjektet «Historienes Trøndelag». Prosjektet har som mål å løfte Trøndelag som kulturhistorisk opplevelsesregion i årene fram mot nasjonaljubileet i 2030. Dette skal både bidra til å styrke lokal kultur- og historiekompetanse og engasjement blant innbyggerne i Trøndelag, og løfte Trøndelag som attraktivt reisemål for kulturinteresserte tilreisende. Nå er det ledig en ettårig stilling i prosjektet.