MiST permitterer ikke

I motsetning til flere andre museum melder Museene i Sør-Trøndelag (MiST) at de ikke permitterer ansatte i dagens situasjon.

MiST har hatt en sterk økonomistyring, og vi har gjennom år bygd opp en solid egenkapital. Nå investerer vi noe av denne i en krevende situasjon. Selv om vi er stengt for publikum, har vi mange oppgaver innen forvaltning, forsking og vedlikehold som skal utføres, og vi intensiverer i stedet innsatsen på disse områdene, sier administrerende direktør Nina Refseth. Det digitale formidlingstibudet blir også styrket, og i tillegg vil vi benytte perioden til kompetanseheving særlig innen digital forvaltning og formidling. Dette skjer selvsagt innenfor forsvarlige rammer for smittevern. Samtidig arbeider vi med kontinuerlige kostnadsreduksjoner på kort og lang sikt.

Svært mange bedrifter er nødt til å permittere, og så lenge det er økonomisk forsvarlig, ser vi det som et samfunnsansvar å bidra til å holde hjulene i gang. Mange familier er rammet, og for dem vil det gi en sikrere økonomi i perioden. I tillegg håper vi det kan være et lite bidrag til å holde oppe virksomhet i lokalsamfunnene vi tilhører.
Sommersesongen blir avgjørende for videre valg, siden størstedelen av publikumsinntektene kommer i disse månedene. Får vi åpnet da, vil vi satse alt på å gi et godt tilbud, særlig rettet mot det lokale publikummet. Den internasjonale delen av turistmarkedet har vi nok avskrevet, men til gjengjeld tror vi mange vil feriere i nærområdet. Da må museene kunne gi et interessant og attraktivt tilbud til både gamle og nye besøkende.

MiST er det tredje største museet i landet, etter Nasjonalmuseet og Norsk folkemuseum. I 2019 hadde MiST ca 220 årsverk, og nesten 550 000 besøkte et av MiSTs museum. 35% av inntektene er egeninntekter.