Hopp til hovedinnhold

Prosjektmedarbeider Historienes Trøndelag

Museene i Sør-Trøndelag, Museene Arven, Museet Midt, NTNU Vitenskapsmuseet, Saemien Sijte, og Trøndelag Reiseliv fikk i 2023 bevilget midler til samarbeidsprosjektet «Historienes Trøndelag». Prosjektet har som mål å løfte Trøndelag som kulturhistorisk opplevelsesregion i årene fram mot nasjonaljubileet i 2030. Dette skal både bidra til å styrke lokal kultur- og historiekompetanse og engasjement blant innbyggerne i Trøndelag, og løfte Trøndelag som attraktivt reisemål for kulturinteresserte tilreisende.

En sentral del av prosjektet er å løfte formidlingen av samisk kultur og historie på regionens museer og kulturelle møteplasser. Dette skal prioriteres som første fase i prosjektet. Det er nå ledig en ettårig stilling som prosjektmedarbeider. Stillingen ligger under Saemien Sijte. 

  • 1/1
    August Fjellheim barker bjørkestammer som skal legges på gulvet i vintergamma. Samisk avdeling Sverresborg. Foto: Sverresborg Trøndelag folkemuseum