Hopp til hovedinnhold

Publikasjoner 2022

Større publikasjoner

I 2022 ble det utgitt åtte større publikasjoner. Kystmuseet utga i samarbeid med Hitra historielag årboka «Skarvsetta» og Rørosmuseet utga sin årbok «Fjell-Folk/Vaerien Almetjh 2022». Trondheim Kunstmuseum utga den skjønnlitterære boka «Å lese en by» av forfatter Tor-Eystein Øveraas, samt tre større utstillingskataloger «Drawings Belonging to the Heart», «Hege Lønne – retrospektiv» og «The Future is….» - alle forfattet av ansatte ved museet. Katalogene har både norske og engelske tekster, slik at de kan nå ut til et større publikum. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, med Solveig Lønmo som redaktør, har redigert katalog/antologi til «Hannah Ryggen triennale 2022: Anti-monument». I tillegg har forfatteren Thor Gotaas skrevet bok om skiløperen Sigurd Røen som del av Rindal Skimuseums søkelys på Røen i 2022.

Fagfellevurderte artikler

Det er skrevet fire fagfellevurderte artikler der Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har bidratt til to: Solveig Lønmo: «I kunsthistoriens plisseer», publisert i Kunst og Kultur 1/2022 og Thina Andresens artikkel «Bevare meg vel, Austrått: fra brannruin til gjenreist herregård 1916 – 1961» i Amundsen/Aske/Rodvang (red.): Opphøyd og oversett. Norske Herregårdsmuseer.

Vera de Bruyn-Ouboter, Ringve/Rockheim har skrevet artikkelen «Travailler en commun sur les collections d’instruments de musique»  i et fransk fagfellevurdert fagtidsskrift og Ann Siri Hegseth Garberg, Utviklingsenheten har skrevet artikkelen «Profesjonalisert frivillighet i norske museer» i Fornvårdaren 41, redigert av Tine  Fristrup og med tittelen Nordic Figurations of Volunteering.

Andre fagartikler og kronikker

I tillegg har åtte ansatte skrevet andre fagartikler, derav tre årbokartikler, en artikkel i en norsk jubileumsbok, en i en tysk utgivelse, et tidsskrift og to avis/mediekronikker.

Bernt Fjeldvær: «Fra Grøntvedtmerda til havmerda» publisert i Norsk Fiskerinæring/norskfisk.no

Mats Krouthén: ’Über neue Möglichkeiten der Digitalisierung und der Ausstellung Leipziger Notenscheiben’ – artikkel i Heise, Birgit (red.) Paul Ehrlich und die Anfänge der Leipziger Musikautomaten-Industrie. (Tagungsband der wissenschaftlichen Symposium zum Jahr der Industriekultur, 27.–30.8.2020, Leipzig) 

Erik Roll: «Jag behöver en kåpa över spisen. Historien om Røros Metall» i Fjell-Folk/ Vaerien Almetjh 2022

Sophie Gjesdahl Noach og Simen Meisdal: «Nedre maskinhus. Maskinen og tegningsmappen» i Fjell-Folk/ Vaerien Almetjh 2022

Rørosmuseet (red) «Gruvesamfunnet på Kongens. Bygninger og anlegg rundt 1900» i Fjell-Folk/ Vaerien Almetjh 2022

Ann Siri Hegseth Garberg: «Lokalt engasjement og deltagelse – frivillighet i norske museer» publisert i Gode museumsvenner i 25 år. Forbundet for norske museumsvenner (FNM) 1997 – 2022.

Mathias Østrem: Levende musikk er viktigere enn du tror. Kronikk i NRK Ytring

Annabella Skagen: ”Girl Power i katedralen” Kronikk i Adresseavisen 

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1