Samlingsnett.no - Nettsted for samlingsforvaltning

Museene i Sør-Trøndelag utvikler Samlingsnett.no. Samlingsnett.no er en ressursbank, et informasjonssted og et sted for læring for alle som arbeider innen samlingsforvaltning. Nettstedet finansieres i hovedsak over Norsk Kulturråds program for samlingsforvaltning.