Stipend utdelt til masterstudenter

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) har for første gang delt ut masterstipend.

Karina Hildrum Berg ved Institutt for kunst og mediekommunikasjon ved NTNU fikk utdelt stipend på området kunst/musikk for prosjektet «Jomfrutepper – Vevet skrift og gode jomfruer».

Hilde Tysnes og Ola Hjelen ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU fikk stipend på området kulturhistorie med prosjektet «Revitalisering og stedsidentitet gjennom bevaring og transformasjon av Bårdshaug omformerstasjon».

Begge stipendene er på 25.000 kroner. Formålet med stipendene er å stimulere til forsking på museene sine samlinger, praksiser og samfunnsrolle, i tråd med MiSTs mål- og strategiplan. Prosjektene kan ta utgangspunkt i alle områder av museene sin virksomhet.

Stipendet utdeles i to deler, halvparten gis når studenten har fått klarsignal fra veileder til innlevering, resten når oppgaven er innlevert. Studenten har forplikte seg til å formidle resultatene enten ved å publisere en artikkel i et fagtidsskrift, et foredrag eller i annen form.

MiST er en av Norges største museumsorganisasjoner med ni avdelinger og flere besøkssteder. Samlingene vi forvalter omfatter både materiell og immateriell kulturarv og handlingsbåren kunnskap på en rekke områder som generell kulturhistorie, industrihistorie, skolehistorie inkludert spesialskoler, ulike former for tradisjonshåndverk, bygningsvern, bygging og seiling av norske klinkbygde båter, drift og forvaltning av seildampskip, museumsjernbane og gruver. Vi har også store samlinger innenfor musikk, kunst og design, i tillegg til store fotosamlinger.

Mer informasjon om saken får du ved å kontakte seniorrådgiver Hanna Mellemsether på epost: hanna.mellemsether@mist.museum.no

Illustrasjonsfoto: Studio Prud