Hopp til hovedinnhold

Ansatte/kontakt oss

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.

Fellesadministrasjonen/kontakt

Fellesadministrasjonen er en felles ressurs for alle museene i organisasjonen og har ansvar for personal, lønn og økonomi.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1