Ansatte/kontakt oss

Utviklingsenheten har ansvar for å gjennomføring og videreutvikling av felles satsinger innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.

Petter Ingvar Søholt

Petter Ingvar Søholt

Plan- og utviklingssjef

Ann Siri Hegseth Garberg

Ann Siri Hegseth Garberg

Seniorrådgiver samlingsforvaltning

Hanna Mellemsether

Hanna Mellemsether

Seniorrådgiver forskning

Magne Røskaft

Magne Røskaft

Bygningsingeniør

Stein Adler Bernhoft

Stein Adler Bernhoft

Utstillingsarkitekt

Åse Fredrikson

Åse Fredrikson

Prosjektmedarbeider samlingsforvaltning

Fellesadministrasjonen/kontakt

Fellesadministrasjonen er en felles ressurs for alle museene i organisasjonen og har ansvar for personal, lønn og økonomi.