Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Ann Siri Garberg

Stilling:​ Seniorrådgiver samlingsforvaltning

E-post: ​Ann.Siri.Hegseth.Garberg@mist.museum.no

Tlf: +47 997 13 844​

Ann Siri Hegseth Garberg har hovedfag i historie, pedagogisk utdannelse og videreutdanning i prosjektledelse fra NTNU. Hun har arbeidet i museumssektoren fra 1986, som museumspedagog, og konservator NMF. Hun ledet formidlingsavdelingen på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum fra 1994 til 2010 og kulturhistorisk avdeling samme sted i de tre neste årene. Fra 2014 har hun arbeidet i MIST Utviklingsenheten med samlingsforvaltning som hovedfelt. Har vært prosjektleder for basisutstillinger på Sverresborg (2000) og Museet Kystens Arv (2020) og ledet en rekke andre utstillings- og utviklingsprosjekter. Var leder for fagseksjon for samlingsforvaltning i Norges Museumsforbund fra 2014 til 2020. Har deltatt i en rekke nordiske og europeiske prosjekt knyttet til formidling, læring, tradisjonshåndverk/bygningsvern og frivillighet. Er redaktør for Samlingsnett.no. og nasjonal representant for European Museum Academy.

Publikasjoner

  • Mellemsether, Hanna og Ann Siri Hegseth Garberg: Social inclusion. From moments of joy to sustainable inclusive practices. I Fristrup, Tine (edit) Socially Engaged Practices in Museums and Archives. Fornvårdaren 38, 2019.
  • Volunteers in open-air museums i Book of everything you wanted to know about open-air museums International Yearbook 2016/2017, Old Village, Sirogojno, Serbia
  • Garberg, Ann Siri Hegseth and Anne Mette Gottschal: Documenting immigrant shops in Trøndelag in Open Heritage. Changing Museums - changing communities, changing traditions. Astra Museum, Romania, 2016.
  • Minda, the girl at the pharmacy. An educational program on sexual assault i Fromm, Annette, Vivian Golding and Per Rekdal: Museums and Truth, 2014
  • Ledelse av frivillige i museer – en håndbok. MIST/Sverresborg, 2014
  • I bestemors kjøkkenskuff fantes ikke spisepinner i Trønderveven 2010-12, Årbok for Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum, 2012.
  • Formidling i forandring i «En Smuk Fremtid» Trøndelag Folkemuseum 100 år. Trondheim, 2009.
  • Garberg, Ann Siri Hegseth og Marita Hesjedal: Learning and Learning Outcomes in Open-Air Museums: Some Experiences from Sverresborg in On the future of Open Air Museums, Fornvårdaren 30, Jamtli 2008.
  • Profesjonalisert frivillighet i norske museer.  I Fristrup, Tine (edit): Nordic Figurations of Volunteering. Fornvårdaren 41, 2022.(fagfellevurdert)
  • Lokalt engasjement og deltagelse – frivillighet i norske museer i Gode museumsvenner i 25 år, Forbundet for norske museumsvenner (FNM) 1997 – 2022. (2022)